Om oss

Kristen Samverkan Nord

KSN är en regionorganisation som bildades december 1999, genom att HF.s Norrbotten- mission och den allmänt kallade övre Norrlands- missionen ÖM, gick samman.

KSN har verksamhetsansvar för Ungdomsgårdarna i Arnemark och Sa. Sunderbyn Kristen Samverkan Nord ska på regionnivå verka för ökat
samarbetet mellan de olika frikyrkoförsamlingarna och vårt uppdrag är att göra Jesus Kristus känd.

KSN:s stadgarna ger möjlighet för församlingar från andra samfund att ansluta sig.

KSN samarbetar på riksplanet med: 

  • Evangeliska Frikyrkan och Evangeliska Frikyrkans Ungdomsprogram.
  • Vi samarbetar med Studieförbundet
  • Bilda -för kyrka och samhälle

 

 

GDPR